Demos

Demos is een nieuw type advocatenkantoor. Ons doel is betaalbare topkwaliteit te bieden in het domein van het publiekrecht. Onze advocaten zijn stuk voor stuk grote namen in hun vakgebied. Tegelijk hechten we veel belang aan een aanpak die zowel persoonlijk als maatschappelijk betrokken is.

Publiekrecht heeft voor ons een ruime betekenis. We leggen ons niet alleen toe op het klassieke, nationale bestuurs- en grondwettelijk recht. Onze expertise strekt zich ook uit tot de Europese en internationale aspecten van het publiekrecht, die steeds meer aan belang winnen.

Dit zijn onze vijf kernwaarden:

Topkwaliteit

De advocaten van Demos combineren een jarenlange praktijkervaring aan de balie met een sterk academisch profiel. Allen hebben zij hun sporen verdiend in internationale advocatenkantoren en waren zij verbonden aan prestigieuze buitenlandse universiteiten, zoals Oxford, Harvard, Heidelberg en het EUI te Firenze. Als universitaire onderzoekers volgen onze advocaten de actuele ontwikkelingen in hun vakgebied op de voet. Tevens genieten zij internationale faam als auteurs van toonaangevende publicaties.

Internationale visie

De tijd dat het publiekrecht louter een nationale aangelegenheid was, is lang vervlogen. De impact van het Europees en internationaal recht, ook op het publiekrecht, is vandaag onmiskenbaar. Demos speelt op deze ontwikkelingen in door zich ook in de Europese en internationale aspecten van het publiekrecht te specialiseren. Bij ons kunt u terecht voor een aanpak die de verschillende dimensies van het hedendaagse publiekrecht integreert. Daarenboven staan we onze cliënten niet alleen bij voor de nationale, maar ook voor de Europese instanties.

Efficiënte organisatie

Demos staat garant voor een uiterst efficiënte dienstverlening. Dankzij onze slanke en democratische organisatie spelen we steeds kort op de bal en blijft onze kostenstructuur beperkt. Dit maakt dat we binnen de niche van het publiekrecht aan zeer competitieve uurtarieven kunnen werken.

Persoonlijk contact

Als cliënt bent u voor ons geen nummer. Persoonlijk contact en vertrouwen zijn voor ons sleutelwoorden. Uw dossier wordt van begin tot einde door dezelfde advocaten behandeld en u kunt op elk moment bij hen terecht, telefonisch of via e-mail.

Maatschappelijke betrokkenheid

De naam Demos is niet toevallig gekozen. Wij staan zowel private personen en belangenorganisaties als overheden bij. De zaken van al onze cliënten, privaat en publiek, worden met evenveel zorg behartigd. Wij dragen onze beroepsethiek hoog in het vaandel. Wanneer we de overheid bijstaan, zijn we ons er terdege van bewust dat we met publieke middelen werken. Dit brengt een verantwoordelijkheid met zich mee die wij nauw ter harte nemen.