Elke Cloots

Elke Cloots is een prominente specialiste in het EU-recht, het grondwettelijk en administratief recht en het recht van de mensenrechten. Zij is sinds 2006 werkzaam als advocate en treedt frequent op voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en het Europees Hof van Justitie. Zij verleent juridisch advies in een groot aantal materies die door het Europees recht worden beïnvloed, zoals het discriminatierecht, het mediarecht en het staatssteunrecht. Tevens is zij ervaren in het opstellen van wetgeving.

Elke heeft tal van internationale en nationale publicaties op haar naam, onder meer over de wisselwerking tussen het EU-recht en het nationaal grondwettelijk recht. Haar boek National Identity in EU Law werd in 2015 uitgegeven bij Oxford University Press en wordt internationaal als een standaardwerk beschouwd.

Elke doceert mediarecht aan de Universiteit Antwerpen. Eerder doceerde zij Europees recht aan de universiteiten van Leuven, Maastricht en Hasselt en was zij visiting scholar aan het gerenommeerde European University Institute te Firenze. Zij behaalde de diploma’s van licentiaat in de rechten aan de KU Leuven (2006) en van Magister Juris (MJur) aan de University of Oxford (2009) en is Doctor in de Rechten (KU Leuven, 2013). Sinds 2017 is zij lid van de Jonge Academie.