Joos Roets

Joos Roets is actief in het administratief recht, het grondwettelijk recht, het burgerlijke procesrecht en het discriminatierecht. Hij heeft een ruime ervaring in het vertegenwoordigen van publieke en private instanties in procedures voor de burgerlijke hoven en rechtbanken, diverse administratieve rechtscolleges en regulatoren, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Tevens was hij reeds nauw betrokken bij de conceptie en redactie van verschillende wetgevende en regelgevende teksten.

Joos Roets is licentiaat in de geschiedenis (KU Leuven) en licentiaat in de rechten (KU Leuven en Ruprecht-Karls-Universit├Ąt Heidelberg). Hij is laureaat van de Hardy C. Dillard Award (2008). Van 2008 tot 2012 was hij advocaat bij het advocatenkantoor Stibbe te Brussel. Thans is hij, als onderzoeker, verbonden aan het Instituut Constitutioneel Recht van de KU Leuven. Tevens is hij auteur van verschillende publicaties en geeft hij regelmatig lezingen inzake mensenrechten en het antidiscriminatierecht.