Kurt Willems

Kurt Willems is professor onderwijsrecht aan de KU Leuven, en tevens adviseur van de juridische dienst en het rectoraat aan de KU Leuven. Daarvoor was hij advocaat bij Eubelius (Brussel) waar hij op het departement litigation een brede waaier aan dossiers behandelde in het burgerlijk recht, administratief recht en handelsrecht. Hij beschikt ook over een ruime expertise in het adviseren van beleidsmakers en het redigeren van wetgeving.

Hij behaalde in 2005 het diploma van licentiaat in de rechten na studies aan de KU Leuven en Sheffield University. In 2011 behaalde hij de graad van doctor in de rechten aan de KU Leuven met het proefschrift getiteld ‘De natuurlijke verbintenis’. Kurt Willems is auteur van diverse bijdragen in Belgische en buitenlandse tijdschriften en boeken en maakt lid uit van de redactieraad van diverse tijdschriften. Thans doceert hij de vakken onderwijsrecht en administratief recht, en staat hij in voor de academische lerarenopleiding. Hij is daarnaast plaatsvervangend voorzitter van de Kamer van beroep voor de personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs.