Stefan Sottiaux

Stefan Sottiaux heeft meer dan tien jaar ervaring als advocaat publiekrecht. Hij specialiseert zich in het administratief en grondwettelijk recht, het recht van de mensenrechten en het discriminatierecht. Hij treedt dan ook geregeld op voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Daarnaast voerde hij reeds verschillende burgerrechtelijke gedingen, onder meer inzake overheidsaansprakelijkheid, overheidsopdrachten, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en de antidiscriminatiewetgeving. Hij beschikt ook over een ruime expertise in het adviseren van beleidsmakers en het redigeren van wetgeving.

Stefan Sottiaux is bachelor in de wijsbegeerte (UA), doctor in de rechten (UA) en Master of Laws (University of Oxford). Tevens was hij onder meer als Visiting Fellow verbonden aan de Harvard Law School. Van 2001 tot 2011 was hij, eerst als advocaat en vervolgens als of counsel, verbonden aan het advocatenkantoor Stibbe te Brussel. Vandaag doceert hij Staats- en Bestuursrecht en Discrimination Law aan de KU Leuven en is hij (mede-)coördinator van het Universitair Centrum voor Discriminatie- en Diversiteitsrecht. Hij publiceerde verschillende boeken en artikels in het domein van het grondwettelijk recht, de mensenrechten en het discriminatierecht.