Disclaimer

Algemene disclaimer

Deze website bevat algemene informatie over Demos Public Law VOF en zijn advocaten. De informatie die u op deze website aantreft is louter informatief in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Demos Public Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze website te vinden is. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Demos Public Law is niet verantwoordelijk voor de informatie en/of content van externe websites die via deze website te bereiken zouden zijn.

Advocaat-cliëntrelatie

U kunt ons contacteren via de contactinformatie die wordt opgegeven op deze website, maar u dient er rekening mee te houden dat een dergelijke contact niet automatisch betekent dat u cliënt bent of zal worden van het kantoor. Demos Public Law aanvaardt cliënten enkel na daarover expliciete afspraken te hebben gemaakt en op basis van onze algemene voorwaarden.

De advocaten van Demos Public Law zijn actief binnen de rechts- en expertisedomeinen die beschreven worden op deze website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.