Ambtenarenrecht en tuchtrecht

Het ambtenarenrecht wordt gekenmerkt door diverse juridische principes en procedures die sterk afwijken van het private arbeidsrecht. De juiste toepassing ervan vereist een specifieke expertise.

Bij Demos kunt u onder meer terecht voor juridische bijstand inzake:

– geschillen betreffende vergelijkende selecties, benoemingen, evaluaties en bevorderingen
– de redactie en interpretatie van personeelsstatuten
– de invulling van mandaatfuncties
– de mogelijkheden tot detachering
– de Algemene Principes van het administratief en geldelijk statuut van het overheidspersoneel
– de mogelijkheid om te opteren voor een tewerkstelling van contractanten
– geschillen betreffende tuchtmaatregelen, schorsing in het belang van de dienst, ambtsneerlegging en ontslag
– syndicaal statuut en stakingen vanwege het overheidspersoneel
– strafrechtelijke bestraffing van corruptie