Discriminatierecht

Het discriminatierecht werkt door in alle domeinen van het recht. Het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen en de nationale en regionale antidiscriminatiewetten en -decreten is groot: gaande van tewerkstellingen over het aanbod van goederen en diensten tot het onderwijs. Daarenboven introduceerde de wetgever een aantal bijzondere procedurele en bewijsrechtelijke technieken, zoals de stakingsvordering, de verschuiving van de bewijslast en de forfaitaire schadevergoeding. De advocaten van Demos zijn dé experts in deze complexe materie. Zij waren betrokken bij het opstellen van de huidige regelgeving en traden op in verschillende baanbrekende zaken.

Demos heeft onder meer ervaring in:

– de redactie van wetgeving en beleidsdocumenten
– adviesverlening en juridische ondersteuning in alle domeinen van het discriminatierecht
– procedures inzake leeftijdsdiscriminatie in de arbeidscontext
– procedures inzake discriminatie op grond van godsdiensten levensbeschouwing in het onderwijs en in de toegang tot diensten
– procedures en adviesverlening inzake redelijke aanpassingen voor personen met een handicap
– procedures en adviesverlening inzake geslachtsdiscriminatie