EU-recht

Geen enkel rechtsdomein valt vandaag nog buiten de invloedssfeer van het Unierecht. Bij het uitstippelen van hun beleid is het dan ook van cruciaal belang dat nationale overheden zich er van bewust zijn dat zij steeds opereren binnen een Europees kader. Dat Europees kader kan nieuwe mogelijkheden scheppen, maar stelt ook grenzen aan de beleidsruimte van nationale overheden. Denken we maar aan de Europese regels inzake de vrijheid van verkeer en staatssteun.

Doordat de advocaten van Demos niet alleen het nationale maar ook het Europese publiekrecht uitstekend beheersen, zijn zij zeer goed geplaatst om zowel overheden als particulieren op dit punt te adviseren en bij te staan voor de bevoegde Europese en nationale instellingen. Onder meer in de volgende specifieke materies hebben zij de belangen van cliƫnten met Europeesrechtelijke vragen behartigd:

staatssteunrecht
mediarecht
discriminatierecht
overheidsopdrachtenrecht

Daarnaast zijn de advocaten van Demos ook uiterst beslagen in de Europese regels inzake vrijheid van verkeer en inzake grondrechtenbescherming. Deze regels drukken hun stempel op een ontelbaar aantal nationale en regionale beleidsdomeinen, zoals sociaal beleid en taalbeleid. Demos heeft uitgebreide ervaring in het verlenen van juridische ondersteuning inzake de impact van deze Europese regels op het nationale recht, onder meer in procedures voor het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie.