Grondwettelijk recht

Onze advocaten zijn vertrouwd met alle aspecten van dit bijzonder complexe rechtsgebied: de verhouding tussen de wetgever en de regering en de delegatie van bevoegdheden, de staatshervorming en de bevoegdheidsverdeling, de kieswetgeving en de reglementering van politieke partijen, de rechtsmachtverdeling tussen de hoven en rechtbanken en de administratieve rechtscolleges, de bevoegdheid van en de procedures voor het Grondwettelijk Hof, de constitutionele beginselen inzake belastingen, het grondrechtencontentieux, de verhouding tussen de Grondwet en het EU-recht, etc.

Demos heeft onder meer ervaring in:

– de redactie van wetgeving en beleidsdocumenten
– adviesverlening en juridische ondersteuning in alle domeinen van het grondwettelijk recht
– procedures voor het Grondwettelijk Hof over de bevoegdheidsverdelende regels en de grondrechten
– procedures voor het Grondwettelijk Hof over het fiscale legaliteitsbeginsel en het legaliteitsbeginsel in strafzaken
– procedures voor de Raad van State inzake de delegatie van bevoegdheden en de grondrechten