Lokale besturen

De advocaten van Demos verlenen op regelmatige basis gespecialiseerd advies en juridische ondersteuning aan tal van gemeenten, OCMW’s, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome gemeente- en provinciebedrijven.

Demos helpt u graag verder wanneer u vragen heeft over:

– werking en bevoegdheidsafbakening van de gemeentelijke en provinciale organen
– personeelsbeleid en -beheer
– de implementatie van de Beleids- en Beheerscyclus en de interne staatshervorming
– gemeentelijke verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking
– inburgering en integratie
– bestuurlijke politie
– wegenrecht
– beheer van het gemeentelijk patrimonium
– bestuurlijk toezicht
– organisatie van de erediensten
– taalwetgeving