Onderwijsrecht

Een hervormingsgezinde Vlaamse regelgever en tal van verreikende uitspraken van diverse rechtscolleges zorgen er voor dat ons onderwijslandschap voortdurend in beweging is. Niet zelden duiken in deze context vragen op van rechtszekerheid en rechtsbescherming.

Demos is vertrouwd met alle wezenlijke aspecten van het Vlaamse onderwijsrecht: de verdragsrechtelijke, grondwettelijke, decretale en ongeschreven beginselen waarop het onderwijsrecht is gesteund, de complexe onderwijsorganisatie en -regelgeving, alsook de rechtspositie van de inrichtende machten, de leerlingen en het onderwijzend personeel.

Zo kunt u onder meer bij Demos terecht voor:

– advies over alle mogelijke facetten van het onderwijsrecht
– de begeleiding van interne beroepen binnen onderwijsinstellingen
– processuele vertegenwoordiging bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
– begeleiding van procedures bij de Commissie inzake leerlingenrechten
– vragen over evaluatie en tucht in onderwijspersoneelsaangelegenheden
– vragen over gelijke kansen
– vragen over de ondersteuning van leerlingen/studenten met een handicap
– het opstellen en screenen van diverse gemotiveerde beslissingen