Publiekrechtelijke procesvoering

Demos heeft een unieke expertise opgebouwd inzake publiekrechtelijke procesvoering namens en tegen de diverse federale, Vlaamse en Brusselse overheidsinstellingen.

Onze advocaten zijn uitstekend onderlegd in de diverse procedureregelingen van de Raad van State, het Grondwettelijk Hof, de gewone hoven en rechtbanken, en de diverse administratieve rechtscolleges en regulatoren.

In deze context, heeft Demos onder meer een ruime ervaring inzake:

– overheidsaansprakelijkheid
– de bijzondere verjaringsregels voor vorderingen tegen de overheid
– beslag op goederen van de staat