Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Demos legt zich toe op alle aspecten van ruimtelijke ordening en stedenbouwrecht. Wij worden door overheden en bouwheren geconsulteerd met vragen over onder meer:

– stedenbouwkundige vergunningen
– verkavelingsvergunningen
– milieueffectenrapportage
– het opstellen en het afhandelen van bezwaren tegen planningsprocessen
– procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken