Staatssteun

Staatssteunrecht is één van de hoekstenen van het hedendaagse EU-recht. Het Europeesrechtelijk verbod op staatssteun speelt immers een essentiële rol in de uitbouw van een eengemaakte Europese markt. Voor overheden is het van uiterst groot belang om perfect ingelicht te zijn over de precieze contouren van dat verbod. Wanneer zij een bepaalde organisatie of een bepaald initiatief een steuntje in de rug willen geven, of het nu is in de media, in de culturele sector, in de bedrijfswereld of nog in een andere branche, dan kan het Europees staatssteunverbod immers stokken in de wielen steken. Zeker nu staatssteun vooraf moet worden aangemeld bij de Europese Commissie én er zware sancties staan op inbreuken, is een excellente juridische dienstverlening op dit punt cruciaal. Hiervoor bent u bij Demos aan het juiste adres.

Bij Demos kunt onder meer terecht voor:

– adviesverlening over de toelaatbaarheid van voorgenomen steunmaatregelen
– juridische bijstand in de communicatie met de Europese Commissie in het kader van aanmeldingsprocedures
– vertegenwoordiging in procedures voor de nationale en Europese rechterlijke instellingen